top of page

ZERO POWER BOX

 

Kondycjoner sieciowy ENRR ZERO Power Box jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem dla systemów audio klasy High End, zawierającym wszystkie oryginalne technologie, jak ZITech, N-Matrix oraz N-Ground.

Podwójna filtracja zapewnia separację zakłóceń sieciowych pochodzących od różnych komponentów toru audio. Układ kondycjonera zawiera zespół filtrów sieciowych N-Matrix. Ich moduły indukcyjne składające się z kilkunastu niskostratnych rdzeni nanokrystalicznych, są wspomagane modułami pojemnościowymi, zrealizowanymi na bazie kondensatorów papierowo olejowych klasy militarnej. Optymalizacja działania filtrów pozwoliła rozszerzyć tłumienie zakłóceń sieciowych w kierunku wyższych częstotliwości, sięgając kilkuset megaherców. 

ENERR ZERO Power Box zawiera układ filtracji składowej stałej o obciążalności 50A. Do budowy DC blockera Vail wykorzystaliśmy kondensatory elektrolityczne Mundorf M-Litic i przewymiarowane parametrycznie komponenty półprzewodnikowe. Tak przygotowany układ zapewnia największą przepustowości i doskonałą odpowiedź impulsową, uwalniając transformatorowe tory zasilania od degradującego wpływu składowej stałej. Do filtracji uziemienia wykorzystaliśmy nanokrystaliczny filtr N-Ground. Wewnętrzne okablowanie zostało wykonane z przewodu typu solid core z miedzi OFC6N o efektywnym przekroju zapewniającym nominalną obciążalności na poziomie 40A.

Gniazdo wejściowe IEC C20 posiada masywne styki wykonane z wysokokonduktywnej miedzi ETP, nie pokryte żadną galwanizerką. 

Aluminiowa obudowa VCB (Vibra Controled Box) stanowi integralną część układu filtrującego, wszystkie jej elementy są uziemione i tłumione materiałem bitumicznym. 

bottom of page