top of page

TRANSCENDA

 series

Cechą przewodów zasilających Transcenda jest 100% konduktywność. Do ich budowy wykorzystaliśmy przewodniki z czystej miedzi OFC6N zakonfekcjonowane wtykami z czystej miedzi ETP. Tak skomponowane przewody pozwalają zachować natywną dynamikę zasilania dostępną z gniazd sieciowych. Nieograniczony transfer zasilania jest również udziałem wyrafinowanych geometrii samych przewodników. Wszystkie przewody serii Transcenda wykorzystują zoptymalizowane brzmieniowo materiały izolacyjne o wysokiej czystości. 

Transenda light

Ze względu na efektywny przekrój przewodników zrealizowany w oparciu o konstrukcję dual litz, przewód polecamy do zasilania źródeł i urządzeń o relatywnie niskim poborze prądu.

Transcenda ultra

Konstrukcja triple litz efektywnie powiększa przekrój przewodników, co pozwala wykorzystać ten przewód w wielu miejscach systemu audio. Ultra jest najbardziej uniwersalnym produktem przeznaczonym do zasilania zarówno wzmacniaczy zintegrowanych, jak i źródeł dźwięku. 

Transcenda supreme

Konstrukcja quadra litz została zoptymalizowana dla urządzeń o większym poborze mocy, takim jak końcówki mocy i duże wzmacniacze zintegrowane. Dzięki swoim efektywnym przekrojom zapewnia nielimitowane przepływy zasilania.

Transcenda ultimate

Najbardziej zaawansowana konstrukcja hepta helical litz dla najbardziej wymagających prądowo komponentów systemu audio. Model ultmiate ma zastosowanie uniwersalne, w każdym miejscu systemu audio dając nielimitowane zasilanie i referencyjne efekty brzmieniowe. Dla stabilizacji elktrostatycznej i mechanicznej wersja Transcenda Ultimate zawiera system tłumienia Star Dust Compound

Transcenda ultmiate source

Wersja przewodu ultmiate zoptymalizowana konstrukcyjnie do zasilania źródeł oraz przedwzmacniaczy klasy High End.

bottom of page