©2020 by enerr.com. 

1/13

TRANSCENDA

 series

Cechą przewodów zasilających Transcenda jest 100% konduktywność. Do ich budowy wykorzystaliśmy przewodniki z czystej miedzi OFC6N za konfekcjonowane wtykami z czystej miedzi ETP. Tak skomponowane przewody pozwalają zachować natywną dynamikę zasilania dostępną z gniazd sieciowych. Nieograniczony transfer zasilania jest również udziałem wyrafinowanych geometrii samych przewodników. Wszystkie przewody serii Transcenda wykorzystują zoptymalizowane brzmieniowo materiały izolacyjne o wysokiej czystości. 

Transenda light:

Ze względu na efektywny przekrój przewodników zrealizowany w oparciu o konstrukcję dual litz przewód polecamy do zasilania źródeł i urządzeń o relatywnie niskim poborze prądu.

Transcenda ultra:

Konstrukcja triple litz efektywnie powiększa przekrój przewodników co pozwala wykorzystać ten przewód w wielu miejscach systemu audio. Ultra jest najbardziej uniwersalnym produktem przeznaczony do zasilania zarówno wzmacniaczy zintegrowanych jak i źródeł dźwięku. 

Transcenda supreme:

Konstrukcja quadra litz została zoptymalizowana dla urządzeń o większym poborze mocy, takim jak końcówki i duże wzmacniacze zintegrowane. Dzięki swoim efektywnym przekrojom zapewnia nielimitowane przepływy zasilania.

Transcenda ultimate:

Najbardziej zaawansowana konstrukcja hepta helical litz dla najbardziej wymagających prądowo komponentów systemu audio, wykorzystane uniwersalnie w każdym miejscu dają nielimitowane zasilanie i referencyjne efekty brzmieniowe. Dla stabilizacji elktrostatycznej i mechanicznej wersja Transcenda Ultimate zawiera system tłumienia Star Dust Compund

Transcenda ultmiate source:

Wersja przewodu ultmiate zoptymalizowana konstrukcyjnie do zasilania źródeł oraz przedwzmacniaczy klasy High End.